Fakülte Kurulu

BAŞKAN

PROFESÖR TEMSİLCİLERİ

PROFESÖR TEMSİLCİSİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI

DOÇENT TEMSİLCİLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ TEMSİLCİSİ

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI

BİTKİ KORUMA BÖLÜM BAŞKANI

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI