Bölümler Hakkında Genel Bilgi

Ziraat Mühendisliği;

Ziraat Mühendisliği Programını tercih eden tüm öğrenciler ilk yıl programın temel derslerini alırlar. Daha sonra Fakülte tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarla Bitkileri Bölümlerinden birini tercih ederek 2., 3. ve 4. sınıfta eğitim-öğretimlerine devam edecekleri bölüme yerleştirilirler. Bölümlerinde, temel ve uzmanlık alan derslerini alarak ilgili bölümden “Ziraat Mühendisi” ünvan ve yetkilerine sahip olarak mezun olurlar.

Biyosistem Mühendisliği;

Biyosistem Mühendisliği Bölümü’ ne yerleşen öğrenciler 1., 2., 3. ve 4. sınıfta bölümün temel ve uzmanlık derslerini alırlar. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler; bir Ziraat Mühendisi ile aynı yetkilere sahip olarak “Biyosistem Mühendisi” ünvanıyla mezun olurlar.