Tamamlanan Projeler

Proje Adı Proje Sorumlusu Bitiş Tarihi
Bilecik İline Bağlı İlçelerde Nüfusu 250′ den Fazla Olan Köylerde Mekanizasyon Seviyelerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL 13.04.2016
Bilecik İli Arazi Kullanımındaki Zamansal Değişimin Uydu Görüntüleri Yardımıyla Belirlenmesi Prof. Dr. İlhan DORAN 03.05.2016
Karasu Suyu ile Sulanan Bazı Sebze Tohumlarına Ait Çimlenme Parametrelerinin ve Fide Gelişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi Sema LEBLEBİCİ 01.08.2016
Bilecik İlinde Coccinellidae (Coleoptera) Türlerinin Saptanması, Yayılış Alanlarının Belirlenmesi ve Biyolojik Mücadele Olanaklarının  Araştırılması Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL
Bilecik’ te Yetiştiriciliği Yapılan Üzüm Çeşitlerinin Belirlenmesi ve Yöresel Çeşitlerin Tespiti Üzerine Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi Hayri SAĞLAM

Bazı Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Bilecik Şartlarına Adaptasyonu Üzerine Bir Çalışma

Dr. Öğr. Üyesi E.Serap KIZIL AYDEMİR

Farklı Kinoa Çeşitlerinin Bilecik Yöresine Adaptasyonunun Belirlenmesi. Dr. Öğr. Üyesi E.Serap KIZIL AYDEMİR