Misyon ve Vizyon

MİSYON

Kurumsal değerlerimizi sahiplenen, çevre bilinci gelişmiş, eleştirel düşünen, çok yönlü, yaratıcı, bilimsel ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile dünyanın her yerinde, akademik kurumlarda, kamuda veya özel sektörde başarıyla görev yapabilen, bilimsel esaslara uygun olarak tarımsal üretim alanlarında mesleki bilgi ve becerileri günümüzün çağdaş bilgi ve teknolojilerini takip ederek araştıran, uygulayan bireyler yetiştirmek ve gelişim ve değişime açık, etik değerlere bağlı mezunlar vermektir.

VİZYON

Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapan ve araştırma sonuçlarını ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, yapmış olduğu çalışmları ilgili sektörlerle paylaşan, bölge halkı ile bütünleşen, yenilikçi, çağdaş bir fakülte olmaktır.