Misyon ve Vizyon

Misyon

Bilimsel esaslar doğrultusunda ve teknoloji yardımı ile evrensel değerlere uygun araştırmalar yapmak; çevre bilinci gelişmiş, eleştirel düşünen, çok yönlü, girişimci, üretken, bilimsel ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile dünyanın her yerinde görev alabilecek Ziraat Mühendisleri yetiştirmek ve toplumun hizmetine sunmaktır.

Vizyon

Nitelikli eğitim ve araştırma yapan, araştırma sonuçlarını ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, yapmış olduğu çalışmaları paydaşları ile paylaşan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen fakülteler arasında yer almak.