Erasmus+, Mevlana, Farabi Değişim Programları Koordinatörleri

Erasmus+ Değişim Programı Koordinatörleri ve Yardımcıları

Fakülte Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Tufan Can ULU

Fakülte Koordinatör Yrd.: Dr. Öğr. Üyesi Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE

Tarla Bitkileri Bölümü Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE

Tarla Bitkileri Bölümü Koordinatör Yrd.: Arş. Gör. Nurgül ERGİN

Bahçe Bitkileri Bölümü Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin T. GÜLTAŞ

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Koordinatör Yrd.: Arş. Gör. Murat KARAER

Bitki Koruma Bölümü Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

 

Mevlana Değişim Programı Koordinatörleri ve Yardımcıları

Fakülte Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Fakülte Koordinatör Yrd.: Arş. Gör. Nurgül ERGİN

Tarla Bitkileri Bölümü Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi E. Serap KIZIL AYDEMİR

Tarla Bitkileri Bölümü Koordinatör Yrd.: Arş. Gör. Nurgül ERGİN

Bahçe Bitkileri Bölümü Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin T. GÜLTAŞ

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Koordinatör Yrd.: Arş. Gör. Murat KARAER

Bitki Koruma Bölümü Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

 

Farabi Değişim Programı Koordinatörleri ve Yardımcıları

Fakülte Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL

Fakülte Koordinatör Yrd.: Arş. Gör. Nurgül ERGİN

Tarla Bitkileri Bölümü Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi E. Serap KIZIL AYDEMİR

Tarla Bitkileri Bölümü Koordinatör Yrd.: Arş. Gör. Nurgül ERGİN

Bahçe Bitkileri Bölümü Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin T. GÜLTAŞ

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Koordinatör Yrd.: Arş. Gör. Murat KARAER

Bitki Koruma Bölümü Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL