Devam Eden Projeler

Proje Adı Proje Sorumlusu
Osmanlı Çileği Islahı -2 Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hızlı Islah ve Bitki Büyütme Odasının Kurulması Prof. Dr. Zeki MUT
Kavuzsuz Arpa (Hordeumvulgare L.) Genotiplerinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Zeki MUT
Farklı Arkadaş̧ Bitki ile Ekilen Yoncanın Silaj Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi Prof. Dr. Hanife MUT
Tekil Literal Yağmurlama Sulama Yönteminin Aspir ”Carthamus tinctorius L.” Bitkisinde Verim-Kalite ve Fizyolojik Özellikler Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ
Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bilecik İlindeki Performanslarının Belirlenmesine Yönelik Adaptasyon Parsellerinin Oluşturulması. Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇALKAN SAĞLAM
Bilecik Koşullarında Kinoa Çeşidinde Fakrlı Azotlu ve FOsforlu Gübre Dozlarının Tane ve Yeşil Ot Verim Öğelerine Olan Etkisi. Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL
Yarı Kurak İklim Koşullarında Malçlı ve Malçsız Ortamda Yetiştirilen Sofralık Domatesin Kısıntılı Sulamaya Olan Tepkisinin Araştırılması. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ
Ankara ve Konya İllerinde Havuç Ekim Alanlarında Gözlenen Viral Enfeksiyonların Tespiti ve İnokulum Kaynaklarının Belirlenmesi. Dr. Öğr. Üyesi Derya ŞENAL
Mısır Baklagil Karışımlarının Silaj Kalitelerinin Belirlenmesi. Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜLÜMSER