Devam Eden Projeler

Proje Adı Proje Sorumlusu
Bilecik İlinde Coccinellidae (Coleoptera) Türlerinin Saptanması, Yayılış Alanlarının Belirlenmesi ve Biyolojik Mücadele Olanaklarının  Araştırılması Yrd. Doç. Dr.         Derya ŞENAL
Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bilecik İlindeki Performanslarının Belirlenmesine Yönelik Adaptasyon Parsellerinin Oluşturulması Yrd. Doç. Dr.          Özlem ÇALKAN SAĞLAM
Bilecik’ te Yetiştiriciliği Yapılan Üzüm Çeşitlerinin Belirlenmesi ve Yöresel Çeşitlerin Tespiti Üzerine Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr.   Hayri SAĞLAM
Bazı Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Bilecik Şartlarına Adaptasyonu Üzerine Bir Çalışma Yrd. Doç. Dr. E.Serap KIZIL AYDEMİR
Tekil Literal Yağmurlama Sulama Yönteminin Aspir ”Carthamus tinctorius L.” Bitkisinde Verim-Kalite ve Fizyolojik Özellikler Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ