5.4.2. Tedarik Güvencesi

Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde teknik şartnameler, yapılan sözleşmeler ile güvence altına alınmaktadır.