2.3.7. D.P. Geri Bildirim

Fakültemizde dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımını ve katkıları yapılan anket çalışmaları ile sağlanacaktır. Dış paydaşlar görüş ve önerilerini online olarak yayınlanan Bilgilendirme Formu aracılığı ile iletebilmektedirler.