2.3.2. Paydaş Katılımı

İç paydaşların karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı ile ilgili koşullar, ortamlar ve mekanizmalar,  Paydaşlardan gelen geri bildirimleri odak grup çalışmaları toplantılar yüz yüze görüşmeler, vb., mekanizmalar ile ölçmekte ve bu bildirimler sürekli iyileştirme döngüsünde yer verilecektir.