2.3.11. Dış Katkılar

Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar gibi kurumların; eğitim, danışmanlık, araştırma-yayın, bilimsel toplantı konferans/sempozyum/seminer, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler başta olmak üzere birçok alanda kurumsal gelişmelere yönelik çalışmalar dış katkılara örnek olarak verilebilir.