2.1.8. Uygunluk

Kalite çalışmasının hedefi ulaşılabilir, yapılabilir olmadığı durumda hiçbir hükmü yoktur. Bu bağlamda yapılan kalite çalışmaları sahip olunan imkan ve kaynaklar çerçevesinde gerçekçi olması şarttır. Fakültemiz kalite çalışmaları bu minvalde şekillenmektedir. Fakültemizde verilen hizmetler, kalite standartları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kriterlerine ve Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ve bu yönetmelik esaslarınca oluşturulan YÖDEK (Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu) tarafından hazırlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi’nde gösterilen esaslara göre yürütülmektedir.

Kanıt:

KIDR/B/2.1.8/02

http://www.yodek.org.tr/yodek/files/7aa12f8d2582deb44d4249c7aa4a2020.pdf