2.1.13. Birim Kültürü

Fakültemiz kuruluş tarihinden itibaren kurum kültürü olgusunu önemsemektedir. Kalite çalışmaları kapsamında bu olgunun Birim iç ve dış paydaşlar tarafından özümsenmesi verimi olumlu yönde etkileyecektir. İç paydaşlar olarak akademik ve idari personel ile öğrencilerimiz, dış paydaşlar ise proje ortağı kurum kuruluşların katılımıyla ortaya çıkartılan değerler gelenekselleşerek Birim Kültürü olarak canlı tutulacaktır. Bunun sonucunda yalın bir organizasyon yapısı içinde, Fakülte içi demokrasiye dayalı yönetim anlayışı zemininde; hedef, misyon, vizyon ve stratejilerine odaklanmış; verimliliğe ve sonuca kenetlenmiş; kalite odaklı ve etkili iletişim ile koordineli çapraz fonksiyonel gruplardan oluşmuş, değişen ve gelişen bir takım ve bu takımın yarattığı biz olgusu Birim Kültürünün temelini oluşturacaktır.