2.1.12. Anahtar Göstergeler

Fakültemiz Performans Göstergeleri içerisinde önem ve öncelik bakımından öne çıkan göstergeler anahtar göstergelerdir. Bu göstergeler süreç hakkında ve gelinen seviye bakımından istatistiki bilgi verir. Kalite Güvence Sisteminin gelişimi bu göstergeler temel alınarak ölçülmektedir. Bu nedenle Fakültemiz her yıl sonu Ocak ayı içersinde Yıllık Faaliyet Raporu ve yıl içerisinde 4 kez İzleme ve Değerlendirme Raporları hazırlamaktadır. Fakültemiz 2018 Yılı Faaliyet Raporunda Anahtar Performans Göstergeler ve buna bağlı Performans Durumu ve Seviyesi tablo halinde sunulmuştur. Buna göre 2018 yılı içerinse 1 yıllık süreçte Stratejik Hedeflerdeki performans seviyeleri yüzdesel olarak özetle şu şekildedir;

                       Stratejik Hedef:                                  Gerçekleşme Performans Seviyesi

                                         ( % 0-49 Düşük % 50-79 Orta % 80-100 Yüksek):

 

Hedef 1.1                                                                  Yüksek

Hedef 1.2                                                                   Yüksek

Hedef 1.3                                                                   Yüksek

Hedef 1.4                                                                   Yüksek

Hedef 2.1                                                                   Orta

Hedef 2.2                                                                   Orta- Yüksek

Hedef 3.1                                                                    Orta

Hedef 3.2                                                                   Yüksek

Hedef 4.1                                                                   Yüksek

Hedef 4.2                                                                  Yüksek

Hedef 5.1                                                                  Yüksek

Hedef 2.2                                                                  Yüksek

 

Kanıt:

KIDR/A/2.1.12/04

2018 Yılı Faaliyet Raporu

2017-2021 Stratejik Plan