Görev Tanımlarımız

Müdür (BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-005)

Müdür Yardımcısı (BŞEÜ-KAYSİS Belge No DGT-006)

Bölüm Başkanı (BŞEÜ-KAYSİS Belge No DGT-007)

Yüksekokul Sekreteri (BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-013)

Makam Sekreteri (BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-043)

Öğrenci İşleri Birim Görevlisi (BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-040)

Personel İşleri Birim Görevlisi (BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-041)

Taşınır Mali İşler Görevlisi (BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-030

Bina Genel Hizmet Personeli (BŞEÜ-KAYSİS Belge No. DGT-053)