Vizyon

Yabancı dil eğitiminde uluslararası standartlara sahip, kendini bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında yenileyen dinamik ve nitelikli bir birim olmaktır.

Öte yandan, İngilizce öğretim programının genel amaçları şu şekildedir:

  • Yabancı dil eğitimindeki yeni yöntem, teknik ve yaklaşımları ve teknolojik gelişmeleri kullanarak etkili bir öğrenme ve öğretme ortamı yaratmak.
  • Öğrencilerin iş yaşamlarında ve hayatlarının farklı alanlarında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini ve iletişim becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak,
  • Farklı kültürler hakkında farkındalık yaratmak,
  • Öğrenme sorumluluğunu alan, kendine güvenen bağımsız bireyler yetiştirmek,
  • Öğrencilerin araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmek.