Sınav Bilgisi

Sevgili öğrenciler,

2022-2023 Akademik Yılı Güz dönemi Erasmus Yabancı Dil Sınavı 9 Mart 2022 günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır. 

40 sorudan ve 80 dakikadan oluşan sınavda;  kelime bilgisi, dil bilgisi sorularının yanı sıra paragrafta anlam, cümle ve diyalog tamamlama, anlam akışını bozan cümleyi bulma ve çeviri gibi soru tipleri yer alacaktır. 

 Erasmus  Yabancı Dil Sınavı B1* düzeyinde yapılacak olup aşağıdaki soru biçimlerinden oluşmaktadır.

  1. 5 adet kelime bilgisi
  2. 10 adet dilbilgisi
  3. 1 adet cloze test (6 soru)
  4. 2 adet çeviri
  5. 2 okuma metni (8 soru)
  6. 2 adet aynı anlama gelen cümleyi bulma
  7. 3 adet diyalog tamamlama
  8. 2 adet cümle tamamlama
  9. 2 adet anlam bütünlüğünü bozan cümleyi çıkarma

Başarılar Dileriz. 

Detaylı bilgi için: http://w3.bilecik.edu.tr/erasmus/

 

*A1: Başlangıç düzeyi, A2: Orta-altı Düzey, B1: Orta Seviye

 

Örnek Erasmus Sınavı