Seviyeler ve Dersler

İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI KUR SİSTEMİ

Hazırlık sınıfındaki İngilizce öğretimi Avrupa Dilleri Ortak Ölçüt Çerçevesi (CEFR) doğrultusunda A1 (Başlangıç), A2 (temel) ve B1 (orta) diye isimlendirilen üç kur sistemiyle verilmektedir. Seviye tespit sınavı neticelerine göre öğrencilerimiz A1, A2 ve B1 kurlarından uygun olanına yerleştirilecektir. 

A1 Seviyesi Tanımı: Bu seviye başlangıç düzeyinde yer alan dilbilgisi yapılarını içermektedir. Bu seviyeyi tamamlayan öğrenciler, somut gereksinimlerin karşılanmasını amaçlayan, bilinen ve olağan ifadeleri ve çok basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir ve diğer insanlara soru sorabilir ve bu tür sorulara cevap verebilir. İletişimde bulunduğu kişi yavaş ve anlaşılır konuştuğunda ve yardım etmeye hazır olduğunda kolaylıkla iletişim kurabilir (CEFR).

A2 Seviyesi Tanımı: Bu seviye temel dilbilgisi yapılarının öğrenilmesini içermektedir. Programa bu seviyede başlayan öğrenciler çok temel diyaloglar içeren cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendilerini ve başkalarını tanıtabilir, gündelik İngilizcedeki pek çok basit kalıbı anlayabilir ve basit yapılar üzerinde yabancılarla konuşabilir. Sadeleştirilmiş okuma parçalarını takip edebilir ve pek çok yapısal farklılığı ayırt edebilir. Belli bir konuda, gerekli biçimlerin kısmen farkında olarak basit ancak bağıntılı cümleler yazabilir ve kurabilir. Birey, kendisine yakın çevre ve konularla ilgili olan basit tümceler ve terimleri kullanarak iletişim kurabilir (CEFR).

B1 Seviyesi Tanımı:  İngilizce orta seviyeye denk gelen bu seviyede öğrencilerde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kurun sonunda öğrencilerimiz iş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net ve standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirler. Belirli sınırlar çerçevesinde soyut / kültürel konular üzerinde fikir beyan edebilirler veya bilinen bir konuya dair tavsiyede bulunup verilen talimatları veya genel duyuruları anlayabilirler. İngilizcenin konuşulduğu ülkelerde seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilirler. Bildik, ilgi alanlarına giren ya da günlük yaşamla ilgili konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirler. Deneyimlerini, hayallerini, umutlarını, isteklerini ve olayları betimlemek için düşüncelerini yalın bir yoldan ifade edebilirler. Okuduğunu anlama hususunda, mesleklerle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirler. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirler. Bildik ya da ilgi alanlarına giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirler. Deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar yazabilirler (CEFR). 

DERS TANIMLARI VE İÇERİKLERİ 

Ders içerikleri, hedef dilde edinilmesi gereken bütün becerilerin öğrencilere kazandırılması amaçlanarak oluşturulmuştur.

Ana İngilizce Dersi (Main Course): Bu ders sürecinde öğrencilere İngilizce dilbilgisi ve dört temel dil becerisinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler öğrendikleri bilgi ve becerileri etkinlikler, diyaloglar ve çalışma kâğıtları ile pekiştirirler. Öğrencilerin çalışabilecekleri kaynaklar ders hocaları tarafından sisteme haftalık olarak yüklenecektir. Bu derste okuma, dinleme, konuşma, yazma becerileri ile ilgili etkinliklere sıklıkla yer verilir. 

Derslere Devam Neden Önemlidir? 

Yabancı dil öğreniminde derslere devam etmek oldukça önemlidir. İngilizce dil edinimi aşamalılık gerektirmektedir. Öğrenciler belirli yapılar ve kelimeleri öğrenerek, zamanla yeni öğrendikleri yapıları öncekilerin üzerine ekleyerek dil öğrenim sürecinde başarı kaydedecektir. Fakat öğrenilemeyen bir dil yapısının eksikliği, sonraki yapıların öğrenimini güçleştirecek, öğrenilen yapıların unutulmasına yol açacaktır. Bu nedenlerle öğrencilerin çevrimiçi ve yüz yüze dersleri kaçırmamaları ve derslere aktif bir şekilde devam etmeleri dilsel gelişimleri açısından önem taşımaktadır.