Yüksekokul Yönetim Kurulu

 

Başkan (Müdür V.)

 

Üye (Müdür Yardımcısı)

 

Üye 

 

Üye 

 

Üye

 

Raportör