Misyon

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak misyonumuz, Yabancı dil eğitimindeki yenilikçi yöntem, teknik ve yaklaşımları kullanarak öğrencilerimize iş yaşamlarında ve hayatlarının farklı alanlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgi ve becerisini kazandırarak kültürler arası farkındalığa sahip araştıran, sorgulayan, öğrenme sorumluluğunu alan, öz güveni yüksek ve bağımsız bireyler yetiştirmektir.