Sınavda Uyulacak Kurallar

Erasmus Sınavında Uyulacak Kurallar

1. Sınav 40 sorudan oluşmaktadır.

2. Sınav süresi 80 dakikadır

3. Cevaplar cevap kağıdına kurşun kalemle işaretlenecektir.

4. Cevap kağıdına grubunuzu işaretleyiniz. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız.

5. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.

6. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, kayıt ve veri aktarma cihazları gibi nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

7. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

8. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyad bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız.

9. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.

10. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

 

BAŞARILAR DİLERİZ.