4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazanan Adayın Duyurusu

4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazanan Adayın Duyurusu

27 Ekim 2021 tarihinde yayınlanmış olan (ilan metni için tıklayınız.) 4/B Sözleşmeli Alım İlanı Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazanan Adaylar 17.01.2022 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır. Süresi içerisinde istenen belgeleri teslim etmeyen ve dilekçe ile haklarından feragat eden adaylar olması nedeniyle aşağıda bilgileri bulunan yedek aday atanmaya hak kazanmıştır.

04 No.lu İlan Büro Personeli (Lisans) yedek aday sonuçları için tıklayınız.

Yedek olarak kazanan adayın sözleşme yapılabilmesi için aşağıda belirtilen evrakları 01 – 11 Şubat 2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai saatleri 08:00-17:00 arasında olup hafta sonu tatilinde başvuru alınmayacaktır.) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Feragat Etmek İsteyen Adayların Feragatnameyi doldurup imzaladıktan sonra tarayıp personel@bilecik.edu.tr mail atmaları ve posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. (Feragatname için tıklayınız.)

Sözleşme için gerekli belgeler;

1-Dilekçe için Tıklayınız.

2- Fotoğraf (6 adet vesikalık)

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi

4 – Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden karekodlu olarak temin edilecektir.)

5- Askerlik Durum Belgesi

6- Tam Teşekküllü Hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Kurulu Raporunda “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtilmeli  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmiş olmalıdır.