4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları

16 Mart 2022 tarihinde yayınlanmış olan (ilan metni için tıklayınız.) 4/B Sözleşmeli Personel İlanımıza ilişkin asıl ve yedek adayların listesi ekte yer almaktadır.

01 No.lu İlan Büro Personeli (Ön Lisans) sonuçları için tıklayınız.

02 No.lu İlan Büro Personeli (Lisans) sonuçları için tıklayınız.

03 No.lu İlan Büro Personeli (Ön Lisans) sonuçları için tıklayınız.

04 No.lu İlan Büro Personeli (Lisans) sonuçları için tıklayınız.

05 No.lu İlan Büro Personeli (Ön Lisans) sonuçları için tıklayınız.

06 No.lu İlan Destek Personeli (Temizlik) (Ortaöğretim) sonuçları için tıklayınız.

07 No.lu İlan Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans) sonuçları için tıklayınız.

08 No.lu İlan Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ortaöğretim) sonuçları için tıklayınız.

Asıl olarak kazanan adaylarla sözleşme yapılabilmesi için aşağıda belirtilen evrakları 14 – 28 Nisan 2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai saatleri 08:00-17:00 arasında olup hafta sonu tatilinde başvuru alınmayacaktır.) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca Arşiv Araştırması, Koruma ve Güvenlik Görevlisi için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde uyarınca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacaktır. Arşiv Araştırması olumlu gelen adaylar ile hizmet sözleşmesi imzalanacaktır. Belirtilen tarihe kadar belgelerini getirmeyen adaylar haklarını kaybetmeleri nedeniyle, başvuruda bulunmayan adayların yerine, yedek adaylar https://www.bilecik.edu.tr adresinden ilan edilecektir. (Yedek adaylara da telefon ya da posta yoluyla ayrıca bilgi verilmeyecektir). Bu nedenle yedek adayların internet adresinden durumlarını takip etmeleri gerekmektedir.

Not: Feragat Etmek İsteyen Adayların Feragatnameyi doldurup imzaladıktan sonra tarayıp personel@bilecik.edu.tr mail atmaları ve posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. (Feragatname için tıklayınız.)

Sözleşme için gerekli belgeler;

1- Dilekçe için tıklayınız.

2- Fotoğraf (6 adet vesikalık)

3- Öğrenim Belgesi (Diplomanın aslını yanında getiren adayların aslı gibidir onayı Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir).

4- Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)

5- Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)

6- Tam Teşekküllü Hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Kurulu Raporunda “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtilmeli  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmiş olmalıdır. Ayrıca Destek Personeli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi için açık ve kapalı alanlarda çalışmasına engel sağlık sorunu olmadığı ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi için boy uzunluğunun da belirtilmesi gerekmektedir.)

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

Evrak Teslimi İle İlgili Takvim:

Hizmet Sözleşmesi Yapmak İçin İstenen Belgelerin Teslim Tarihi  14 – 28 Nisan 2022 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Başvuruda Bulunmayan Asil Adayların Yerine Yedek Adayların İlan Edileceği Tarih  29 Nisan 2022

 

 

 

BİLGİLENDİRME : Başvurular incelendiğinde asıl ve yedek aday listesine giremeyen adaylar ;

  • 2020 KPSS (B) grubu puanının başarı sıralamasına giremediği,
  • KPSS puan türünün ve yılının ilanla uyuşmadığı,
  • Eksik evrak gönderdiği,
  • İlanda istenen mezuniyetle mezuniyetinin aynı veya eş değerliliğinin bulunmaması,
  • İlandaki yaş şartını sağlamaması, posta ve başvuru bitim tarihinde sonra gelen başvurular vb. nedenlerle listede yer almamaktadır.