Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Kadrosu Giriş Sınavı ile İlgili Duyuru

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişim Programı Öğretim Görevlisinin 15.01.2018 tarihinde yapılan Giriş Sınavı iptal edilmiştir.

01.02.2018 Perşembe günü saat: 10.30’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok B305 nolu sınıfta Giriş Sınavı yapılacaktır.