2.1. Kalite Politikası

Bölümümüzün vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve sürekli olarak gelişme gösteren bir eğitim-öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.Bölümümüzün misyonu, öğrencilerine ulusal ve uluslararası nitelikli eğitim ve öğretim vererek, sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak, edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı problemlere çözüm üretebilen, tasarımlar yapabilen, mesleğinde yetkin, ekip çalışmasına uyumlu, özgür düşünebilen ve bunu sözlü olarak ifade edebilen elemanlar yetiştirmektir.

Bölümümüzün stratejik hedefleri, ulusal ve uluslararası düzeyde aldığı eğitimle ulusal ve uluslararası alanda aranan, peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği alanında yetkin teknikerler yetiştirmektir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Buna göre ara ve final sınavları, ödevler, proje raporları gibi performans göstergeleri uygulanmakta ve gerekli iyileştirmeler performans göstergeleri izlenerek gerçekleştirilmektedir. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 gibi sistem eğitimler, yapılan iyileştirmeler ve laboratuvarlarda yapılan akademik ve öğrenci deneysel çalışmaları yardımıyla program ve laboratuvarların akredite olmasına zemin hazırlanmaktadır. Ayrıca başarılı öğrencilere yüksek onur ve onur belgeleri ile ödüllendirme yapılarak ödül süreçleri yürütülmektedir.

2.1.1. Değerler Yansıması

2.1.2. Strateji Yansıması

2.1.3. Misyon Farklılaşması

2.1.4. Dengeler

2.1.5. Kalite Politikası

2.1.6. Kalite Yayılımı

2.1.7. İçselleştirme

2.1.8. Uygunluk

2.1.9. Entegrasyon

2.1.10. Stratejik Entegrasyon

2.1.11. Performans Göstergeleri

2.1.12. Anahtar Göstergeler

2.1.13. Birim Kültürü

2.1.14. Uluslararasılaşma

2.1.15. İzleme

2.1.16. İşbirlikleri