3.2.4. Güvenceler

Programın eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi; Bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri Dosyalarındadır. Ders Bilgi Paketleri dosyaları web sayfalarında kamuoyu ile paylaşılmakta ve iç ve dış paydaşlar için oto kontrole sunulmaktadır. Ayrıca programlarda uygulanan yetkinlik ve yeterlilik sınavları, etkin ölçme değerlendirme sistemi ile güvence altına alınmaktadır.

  Ders Bilgi paketleri,

  3.2.4.1. Bilgi formları (Ders)

  Bilgi formları, bölüm dosyasında yer almaktadır.

  3.2.4.2. Uygulama dosyaları (Ders),

  3.2.4.2.1. Uygulama çizelgesi,

  Uygulama çizelgesi, bölüm dosyasında yer almaktadır.

  3.2.4.2.2. Değerlendirme raporları (Öğretim üyesi),

  Değerlendirme raporları, bölüm dosyasında yer almaktadır.

  3.2.4.2.3. Anket sonuçları (Öğrenci değerlendirme),

  Anket sonuçları, bölüm dosyasında yer almaktadır.

  3.2.4.2.4. Sınav dosyaları,

  Sınav dosyaları, bölüm dosyasında yer almaktadır.

  3.2.4.2.5. Sınav soruları ve puanları,

  Sınav soruları ve puanları, bölüm dosyasında yer almaktadır.

  3.2.4.2.6. Soruların çözümleri,

  Soruların çözümleri, bölüm dosyasında yer almaktadır.

  3.2.4.2.7. En yüksek-orta-en düşük cevap kağıdı fotokopisi,

  En yüksek-orta-en düşük cevap kağıdı fotokopisi, bölüm dosyasında yer almaktadır.

  3.2.4.2.8. Ders ile ilgili proje dosyaları,

  Ders ile ilgili proje dosyaları, bölüm dosyasında yer almaktadır

  3.2.4.2.9. En iyi proje/uygulama,

  En iyi proje/uygulama, bölüm dosyasında yer almaktadır.

  3.2.4.2.10. Resmi not listesi,

  Resmi not çizelgesi, bölüm dosyasında yer almaktadır.

  3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları,

  3.2.4.3.1. Program çıktıları değerlendirme raporu,

  Program çıktıları değerlendirme raporu, bölüm dosyasında yer almaktadır.

  3.2.4.3.2. Dersin program çıktıları matrisi,

  Dersin program çıktıları matrisi, bölüm dosyasında yer almaktadır.

  3.2.4.3.3. Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi,

  Öğrenim çıktıları değerlendirme anketi, bölüm dosyasında yer almaktadır.