1.2. Tarihsel Gelişimi

Birimimiz, 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak açılmış, Türkiye’de Akademi-Üniversite ayrımının ortadan kaldırıldığı, 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ndan sonra 20.07.1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. Daha sonra 2007 yılında 5662 sayılı kanunla ve ek madde 81 ile ismi Meslek Yüksekokulu şeklinde değiştirilerek yeni kurulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesine katılmıştır.

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında birimimiz bünyesinde açılan Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı ile 2017-2018 öğretim yılı itibariyle 2 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisine sahiptir ve 3+1 eğitim modelinde eğitim-öğretimini sürdürmektedir.