1.5. Ar-Ge

Kurumda düzenlenen bilimsel etkinlikler, BAP projeleri, Tübitak projeleri, sürekli eğitim merkezinde yaşam boyu öğrenme programı kapsamında yapılan faaliyetler, bölgesel bazda farklı programlarla yapılan bilimsel araştırmalarımız, düzenlediğimiz teknik geziler ile bölümümüzce şehrimizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik kültürel dokusuna katkı sağlanmaktadır.