1.6. Organizasyon şeması

Birimimiz yönetim kadrosu ve organizasyon şeması;

Müdür                         : Prof. Dr. Oğuz ARSLAN

Müdür Yardımcısı      : Öğr.Gör. İbrahim KILIÇ

Müdür Yardımcısı      : Öğr.Gör. Bülent TURAN

Yüksekokul sekreteri : Hikmet ŞENOL