2.1.13. Birim Kültürü

Birimin geçmişi ve alışkanlıkları ile kalite güvence sisteminin entegrasyonunda, üniversitemiz yeni kurulmuş olması nedeniyle kurumsallaşma ve kurum kültürü oluşturma amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda bölümümüzün iç ve dış kalite güvence sistemini kurarak çalışmalarına devam etmektedir.