5.2. Kaynakların Yönetimi

5.2.1. Etkililik
Üniversitenin tüm kariyer planlaması ve insan kaynakları yönetimi birimler bazında ve üniversitenin genel stratejilerine uygun olarak yapılmaktadır.

5.2.2. Etkinlik
Bölümün ihtiyaçlarına uygun olarak tüm personelin kariyer planı gerçekleştirilmektedir

5.2.3. Liyakat
İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere doğru işe doğru personelin yerleştirilmesi esası uygulanmaktadır;

5.2.4. Finansal Yönetim
Mali kaynakların yönetimi müdürlük kontrolünde ihtiyaçların planlanması esasına göre kullanılmaktadır.

5.2.5. Kaynakların Yönetimi
İlgili personel tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde kaynakların sevk ve idaresi gerçekleştirilmektedir.

İlgili belge ve kanıtlara; http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ogrenci/formlar/ web adresinden ulaşmak mümkündür.