İdari Personel

Yüksekokul Sekreteri


V.H.K.İ


Şef


Bilgisayar İşletmeni


Teknisyen


Koruma ve Güvenlik Görevlisi


Genel Hizmet Personeli