Yönetim Kurulu

Yüksekokul Yönetim Kurulunun Yetki, Görev ve Sorumlulukları

  • Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında müdüre yardım etmek,
  • Yüksekokulun eğitim – öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
  • Yüksekokul yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  • Yüksekokul müdürünün yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
  • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim – öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,