Yüksekokul Kurulu

Yüksekokul Kurulunun Yetki, Görev ve Sorumlulukları

  • Yüksekokulun, eğitim – öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim – öğretim takvimini kararlaştırmak,
  • Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek