Reklamcılık

Reklamcılık programı 2019 yılında açılmış olup aynı yıl öğrenci kabulüne başlamıştır. 2 yıllık bir eğitim ve staj dönemini kapsayan program öğrencilerine önlisans eğitimi sunmaktadır. 4 dönemden oluşan programın müfredatında, ilk dönemde reklamcılık ve işletme ile ilgili temel dersler yer almaktadır. İkinci dönemde ise yine söz konusu temel derslerin yanı sıra reklamcılığın ilişki içinde olduğu diğer alanlardan tüketici davranışı gibi dersler sunulmaktadır. Üçüncü dönemden itibaren, dördüncü dönemde de devam edecek şekilde zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli derslerin de sunulmaya başlanmasıyla birlikte, daha derinlemesine reklamcılık ile ilgili mesleki derslerin yanı sıra geniş bir yelpazede tamamlayıcı dersler için de seçmeli ders havuzu sunulmaktadır. Müfredat eğitiminin yanı sıra 30 günlük zorunlu yaz staj eğitimi ile birlikte öğrencilerimizin uygulamaya yönelik tecrübelerinin de programı bitirmeden artırılması planlanmaktadır.


Öğretim Elemanları