Vizyon

Mesleki eğitim ve öğretimle bilgi üreten, paylaşan, kullanan, beceriler kazandıran, paydaşlık anlayışı içerisinde sektörle güçlü işbirliği yapan, yerel ve ülke kalkınmasına katkı veren; öncü, yenilikçi bir meslek eğitim kurumu olmaktır.