Müdür Yardımcısı

Yüksekokul Müdür Yardımcısının Yetki, Görev ve Sorumluluğu

  • Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirmek.
  • Müdürün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.
  • Müdür olmadığı zamanlarda Müdürlüğe vekâlet etmek.