Misyon ve Vizyon

Misyon 

Öğretim elemanı-öğrenci-sektör etkileşimini sağlayan, öğrenmeyi ve takım çalışmasını öğreten, bilgi ve teknolojiyi kullanan, iş dünyasının gereksinim duyduğu bilgi ve beceri ile donatılmış, uygulayıcı, problem çözücü, kendini yenileyen nitelikli meslek elemanı yetiştiren bir okul olarak;

  1. Öz değerlere saygılı,
  2. Akılcı,
  3. Sorgulayan,
  4. Düşünen,
  5. Üreten,
  6. İnsana ve ülkesine duyarlı,
  7. Çevresine duyarlı,
  8. Sosyal ve girişimci, meslek elemanı yetiştirmektir.

Vizyon

Mesleki eğitim ve öğretimle bilgi üreten, paylaşan, kullanan, beceriler kazandıran, paydaşlık anlayışı içerisinde sektörle güçlü işbirliği yapan, yerel ve ülke kalkınmasına katkı veren; öncü, yenilikçi bir meslek eğitim kurumu olmaktır.