5.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

5.1.1. Yönetim Sistemi
Yönetim, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi dâhil olmak üzere müdürlük ve bölüm başkanlıkları tarafından hiyerarşik yapılanma sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı
İç kontrol konusunda Yüksekokulumuzda ayrı bir birim veya görev olmayıp, yönetim işleviyle birlikte mevcut sistemlerin ayrılmaz bir parçası olarak yürütülmektedir. İç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi bir yönetim biçimi ve eylemler bütünü olarak Yüksekokul yöneticileri tarafından ele alınmakta ve etkin düzeyde uygulanmaktadır.

Bu bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenen norm kadro sınırlamalarına ve akademisyen olma koşullarına bağlı olarak üniversite yönetimimizin belirlediği atanma kriterlerine bağlı olarak görevlendirmeler yapılmaktadır. İlgili belge ve kanıtlara; http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ogrenci/formlar/ web adresinden ulaşmak mümkündür.