3.5. Eğitim-Öğretim Kadrosu

3.5.1. Özgeçmişler (Öğretim elemanları özgeçmişleri),
Birimimizde görev yapmakta olan akademik personelimizin güncel özgeçmiş bilgileri YOKSİS veri tabanından aşağıdaki gibi ulaşılabilmektedir.

Doç. Dr. Faruk AKIN: http://pvs.bilecik.edu.tr/faruk.akin/
Dr. Öğr. Üyesi Cumhur ŞAHİN: http://pvs.bilecik.edu.tr/cumhur.sahin/
Dr. Öğr. Üyesi Alp POLAT: http://pvs.bilecik.edu.tr/alp.polat/
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ALKARA: http://pvs.bilecik.edu.tr/ibrahim.alkara/
Dr. Öğr. Üyesi Melik KAMIŞLI: http://pvs.bilecik.edu.tr/melik.kamisli/
Öğr. Gör. Dr. Hasan UÇAR: http://pvs.bilecik.edu.tr/hasan.ucar/
Öğr. Gör. Dr. Tuncay DAĞLI: http://pvs.bilecik.edu.tr/tuncay.dagli/
Öğr.Gör. Dr. Seçil DEMİRAY: http://pvs.bilecik.edu.tr/secil.demiray/
Öğr. Gör. Dr. Önder GÜRSEL: http://pvs.bilecik.edu.tr/onder.gursel/
Öğr. Gör. Ali ARICI: http://pvs.bilecik.edu.tr/ali.arici/
Öğr. Gör. Melih ERGEN: http://pvs.bilecik.edu.tr/melih.ergen/
Öğr. Gör. Vahdet ALTUNDAL: http://pvs.bilecik.edu.tr/vahdet.altundal/
Öğr. Gör. Ömer Zahid KUBAT: http://pvs.bilecik.edu.tr/omerzahid.kubat/
Öğr. Gör. Sevdenur KAPUSUZ: http://pvs.bilecik.edu.tr/sevdenur.kapusuz/
Öğr. Gör. Onur TERZİOĞLU: http://pvs.bilecik.edu.tr/onur.terzioglu/
Öğr. Gör. Tufan YAYLA : http://pvs.bilecik.edu.tr/tufan.yayla/
Öğr. Gör. Emrah DEMİR: http://pvs.bilecik.edu.tr/emrah.demir/

3.5.2. Yetkinlikler,

3.5.3 Mesleki Gelişim
Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için sağlanan imkanlar çerçevesinde akademik personelin alanlarıyla ilgili akademik faaliyetlere katılımı desteklenmektedir.

3.5.4. Eğitsel Performanslar,

3.5.4.1. Güvence, Ders verme niteliğini haiz akademik kadro, doktora tez, doktora, yüksek lisans tez, yüksek lisans, doçentlik temel alanlarına göre ve yabancı dil yeterlilikleri dikkate alınarak, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi eğitim-öğretim alanlarına göre derslerle eşleştirilmektedir.

3.5.5. Ders Görevlendirmeleri
Öğretim elemanlarının ders görevlendirmesi; öncelikli olarak doktora tezi, doktora, doçentlik, yüksek lisans tezi, yüksek lisans eğitim-öğretim alanına göre ve bir önceki yıl vermiş olduğu dersler de dikkate alınarak, dersin öğretim dili için yeterliliği de kontrol edilerek yapılmaktadır.

3.5.6. Eğiticilerin Eğitimi
Birimdeki eğiticinin eğitimi programı ve birim hedefleri doğrultusunda günceleme yöntemleri; Akademisyenin alanıyla ilgili akademik konferans ve toplantılara katılımı ile çeşitli stklarda üyeliklerinin desteklenmesi şeklinde olmaktadır. Ayrıca BAP kapsamında lisansı temin edilen paket programlar ve eğitimleriyle kişisel ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlamaları amaçlanmaktadır.

3.5.7. Ders Verme (dış kaynaklı)
Birime dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanının seçimde öncelikli olarak doktora tezi, doktora, doçentlik, yüksek lisans tezi, yüksek lisans eğitim-öğretim alanına göre ve başka kurumlardan elde ettiği tecrübesi ve vermiş olduğu dersler de dikkate alınarak, dersin öğretim dili için yeterliliği de kontrol edilerek yapılmaktadır.

3.5.7.1. İlan, Kurallar ilan edilirken; tüm öğrencilerin ve öğretim kadrosunun ortak olarak ulaşabileceği ve kendilerine kolaylıkla duyurulabileceği bir platformda ilan edilmektedir. Kuralların ilanında kimsenin mağdur olmaması için daha önceden belirlenmiş platformlarda ve sabit alanlarda kurallar duyurulmaktadır. Kuralların değiştirilmesi durumunda yine aynı yöntemle ilgililere duyurulur.

İlgili belge ve kanıtlar üniversitemiz web sitesinde personel linki altında mevzuat başlığında bulunmaktadır. (http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ogrenci/formlar/)