Devir Teslim

Öğr. Gör. Ömer Zahid KUBAT’ın müdür yardımcılığı görevinden ayrılmasıyla Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ALKARA müdür yardımcılığı görevine getirildi. Yapılan devir teslim ve bilgilendirme toplantısında Öğr. Gör. Ömer Zahid KUBAT’a okulumuza verdiği emek ve hizmetleri için müdürlüğümüz adına plaket verildi. Akademik hayatında hocamıza başarılar diliyoruz.