5.3.6. Birim Hafızası

Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için geliştirdiği uygulamalar;

Birim hafızasını korumak ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için çalışmalar yönetmelikler çerçevesinde elektronik  ortamda veya basılarak klasörlerde  raporlanmakta ve muhafaza edilmektedir.