3.3.2. Yayılımlar

Birimimizde böyle bir çalışma bulunmamaktadır.

3.3.2.1. Bilinirlik

Bu politikanın Birimdeki bilinirlik düzeyi;