2.2.7. Ortak Hedefler

Birim lideri, amaç ve hedefler doğrultusunda çalışanların hedef birliğini sağlama yöntemi;

  • Birim tüm personeli kalite süreçlerinde bulunmasını sağlamak.
  • İyileştirme alanlarını tespit ederek bu konuda gelişim planları yapmak.
  • Sonuç odaklılık.
  • Motivasyon ve gelişim sağlama, öz değerlendirme ve bireysel gelişim konusundaki disiplini sağlamak.