2.2.5. Değerlendirmeler

Birimin geçmişten bugüne kadar geçirmiş olduğu ve devam eden dış değerlendirmeler, program ve laboratuvar akreditasyonları, sistem standartları deneyimleri ve bu deneyimlerden öğrenimleri ve kazanımları;

Birim dış değerlendirme sürecinden geçmiş olup iç değerlendirme devam etmektedir.