2.2.2. Gruplar

Kalite çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Ayrıca her birimde birim kalite kurulları bulunmaktadır. (https://w3.bilecik.edu.tr/kalite/fakultemiz/yonetmelik-ve-yonergeler)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139028) ile Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Söz konusu koordinatörlük ile kalite yönetiminden sorumlu birimler ile kalite komisyonu arasındaki bilgi akışı ve koordinasyonu sağlanmaktadır