2.2.11. PUKO (Yönetsel)

Yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsü sağlama yöntemi;

Çalışmalar sürdürülüyor.