2.2.1. Periyodik Yönetim Süreçleri

Birimde tanımlı, periyodik olarak gerçekleştirilen ve sürekli iyileştirme bakış açısıyla yürütülen Kalite Yönetim süreçleri (sistemi, yaklaşımı, mekanizması vb.);

Birimimiz stratejik planı ve kalite politikamız çerçevesinde çalışmalar yapılmakta ve iyileştirme süreci devam etmektedir ve alınan geri beslemeler ile süreç gözlenmektedir.