Taşınır Kayıt Kontrol ve Yönetim Sistemi (TKYS) Eğitimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44. Maddesine istinaden 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre ve 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Ekinde yer alan 5 Nolu tedbir gereğince Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) üzerinde oluşturulan Taşınır Kayıt Kontrol ve Yönetim Sistemi (TKYS) modülünden yapılacaktır. Bu bağlamda taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kontrolü, kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere sorunsuz verilebilmesi için 04 -05 Aralık 2012 tarihinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi tarafından Üniversitemizin 25 Harcama Biriminin Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine 2 gün (16 saat), 5 bölüm ve 57 konu başlığı altında uygulamalı Taşınır Mal Yönetimi eğitimi verilmiştir.

img_6636 img_6652