Hakkımızda

Başkanlığımız, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın birleştirilmesiyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kurulmuştur.

Başkanlığın Görevleri
Rektörlük ve bağlı birimlerin ;

•İhtiyacı olan malzeme ve hizmetlerin satın alınması,

•Temizlik, güvenlik, ulaştırma vb. destek hizmetlerinin sağlanması,

•Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yapılması,

•Sivil Savunma İşlerinin yürütülmesi Başkanlığımızın görevidir.