2.2. Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri